Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 03/02/2023

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny

dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian osobiście w biurze WIR, mailowo wir-lgd@wp.pl
lub telefonicznie 91 578 43 78) trwają do 21 lutego 2023 r. do godz.15.00.

 

Termin warsztatu refleksyjnego 24 lutego 2023 r. (piątek), początek godz. 11.00, lokalizacja – nad jeziorem Miedwie „Przystań Wodniak” ul. Wędkarska  przy promenadzie, 20 m za plażą główną idąc w kierunku amfiteatru.

 

Załączniki:
Zamieszczono 13/01/2023
ZAWIADOMIENIE
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach  konkursu nr 1/2022.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.
 
Termin: 25 i 26 stycznia 2023 r. (środa, czwartek). Rozpoczęcie w każdym dniu o godzinie 11.00. 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.
Zamieszczono 13/01/2023
ZAWIADOMIENIE
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącymoceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2022/G.
KONKURS DOTYCZY PROJEKTU GRANTOWEGO – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

 
Termin 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.
Zamieszczono 16/11/2022
Szkolenia  online dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowanie
 W związku z ogłoszonym konkursem 1/2022 o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zakres PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  organizujemy szkolenia online 

Termin - 22 listopada 2022 r. (wtorek)  godz.1100
 
Zainteresowani powinni bez zbędnej zwłoki zgłosić uczestnictwo mailowo na adres  wir-lgd@wp.pl. W tytule maila proszę wpisać „udział w szkoleniu online”
Zamieszczono 16/11/2022
Zamieszczono 31/10/2022
Szanowni Państwo,
 Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu pt." PROWadząc przez obszary LGD Województwa Zachodniopomorskiego" - Film informacyjno – szkoleniowy. 
Umieszczono 30/09/2022
Zamieszczono 30/09/2022
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, w dniach 26, 28 oraz 29 września przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju spełniającej warunki dostępu w konkursie na LSR

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 26/09/2022
Rajd rowerowy –Szlakiem Nadodrzańskim
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 24 września 2022 roku zorganizowało rajd rowerowy- Szlakiem Nadodrzańskim. Miejscem zbiórki było Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach gmina Mieszkowice. Dzięki uprzejmości Dyrektora Muzeum Pana Michała Dworczyka dowiedzieliśmy się o genezie powstania Oddziału Muzeum oraz cmentarza żołnierzy, którzy zginęli podczas forsowania Odry  i zdobywania Berlina

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 21/09/2022
Zamieszczono 13/09/2022
XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”
 
Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na XXIV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 
Termin: 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 13.00
Miejsce: Pałac nad Jeziorem w  Chociwlu, ul. Szkolna 4
 
Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.
Umieszczono 26/08/2022
Zamieszczono 24/08/2022
Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
Dnia 8 sierpnia 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul Śląska 9 w Stargardzie, odbyło się szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W szkoleniu prowadzonym przez Pana Krzysztof Palucha, kierownika Referatu Spraw Gospodarczych w Gminie Ińsko udział wzięli Beneficjenci, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa oraz Wnioskodawcy, których wnioski są w trakcie oceny. W trakcie szkolenia omówiono wniosek o płatność oraz na bieżąco wyjaśniano wszelkie wątpliwości Beneficjentów dot. procedur związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku. Beneficjenci otrzymali również informację o najczęściej pojawiających się błędach oraz brakach przy składaniu wniosków. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/08/2022
Znasz li swój WIR”- ciekawe projekty i miejsca na obszarze LGD
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Gminą Warnice zorganizowali w dniu 11.08.2022 r. wyjazd studyjny pn. „Znasz li swój WIR”- ciekawe projekty i miejsca na obszarze LGD.
Celem działania animacyjnego było zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój kulturalny, turystyczny powiatu stargardzkiego wykorzystujących naturalny potencjał , zasoby kulturowe, historyczne, lokalizacyjne, w tym operacji publicznych. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 04/08/2022
Granty w zakresie budowy infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisało umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na  realizację projektu grantowego składającego się z 9 zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe , Powiat Stargardzki i Gminę  Chociwel
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 27/07/2022
Szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
 
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 08 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w siedzibie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju, ul. Śląska 9, godz.1000 organizuje  szkolenie z wniosku o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Na szkolenie zapraszamy beneficjentów, którzy podpisali umowy z Samorządem Województwa i Wnioskodawców, których wnioski są w trakcie oceny.
 
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do zadania pytań i wyjaśnienia wątpliwości.
 
Zamieszczono 27/07/2022
Wyjazd studyjny- „Znasz li swój WIR”- SZLAKIEM HISTORII
Stowarzyszenie „WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju  w dniu 26.07.2022 zorganizowało wyjazd studyjny pn. „Znasz li swój WIR”- SZLAKIEM HISTORII. Celem wyjazdu było poznanie historii zabytkowych kościołów, które stanowią cenne dziedzictwo historyczne obszaru, wiejskie kościółki oprócz ciekawej architektury skrywają wiele tajemnic, które warto poznać .  Uczestnicy poznali zatem historię kościołów w Brzesku gm. Pyrzyce, Warszynie, Dobropolu Pyrzyckim- gm. Dolice. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/07/2022
Wyjazd studyjny - „Znasz li swój WIR” - SZLAKIEM HISTORII
Data: 26.07.2022
Cel wyjazdu: poznanie historii zabytkowych kościołów, które stanowią cenne dziedzictwo historyczne obszaru, wiejskie kościółki oprócz ciekawej architektury skrywają wiele tajemnic, które warto poznać oraz pokazanie  zrealizowanego przez Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju projektu współpracy pn. „Budowa trasy megalitycznej – WROTA CZASU”.
Szkolenie dot. historii poszczególnych kościołów przeprowadzi Pan Mirosław Opęchowski pracownik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, informacje na temat projektu współpracy przedstawi Małgorzata Krysiak - kierownik biura LGD.

Zamieszczono 11/07/2022
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE informuje o rozstrzygnięciu ofert w zakresie grantu ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie".

Zamieszczono 23/06/2022
Zapytanie ofertowe
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
na zadanie: ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie
 
 
W załączeniu:
Zamieszczono 23/06/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"

Zamieszczono 21/06/2022
Szkolenie pn. ”Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.
 
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało w dniu 20.06.2022 r. szkolenie dla uczniów  i nauczycieli z Placówki Oświatowej w Chociwlu i Niepublicznej Szkoły w Gogolewie  pn.” Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/06/2022
Dobre Praktyki Górnego Śląska
 
 W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Partnerami : Stowarzyszeniem „Lider Pojezierza” i Zachodniopomorskim Ośrodkiem  Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zrealizowali w dniach 07.06-10.06.2022 szkolenie wyjazdowe pn „Dobre Praktyki Górnego Śląska”. Celem wyjazdu studyjnego było  zwiększenie wiedzy na temat projektów, realizowanych na obszarze działania LGD ”Leśna Kraina  Górnego Śląska”, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe, projektów, które wpierały proces aktywizacji, integracji  mieszkańców, były innowacyjne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Szkolenie wyjazdowe wpłynęło również na tworzenie sieci kontaktów, wymianę doświadczeń  pomiędzy LGD. Zgodnie z programem 24 uczestników poznało różne ciekawe projekty realizowane w pięciu członkowskich gminach LGD ”Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/06/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Babinie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na  zakup i dostawę materiałów budowlanych  oraz wykonanie wraz z montażem zestawu mebli kuchennych
 
Załączniki:
Umieszczono 09/06/2022
Zamieszczono 07/06/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko.
W załączeniu:

Zamieszczono 06/06/2022
Szkolenie pn. ”Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.
 
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z Gminą Warnice i Szkołą Podstawową  w Warnicach zorganizowało w dniu 03.06.2022 r szkolenie dla uczniów klas ósmych i nauczycieli ze SP w Warnicach pn.” Kształtowanie postaw innowacyjnych i proekologicznych - innowacyjny charakter nauki, przyrody, geografii, historii przez młodzież- geocaching”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 06/06/2022
Dobre Praktyki Górnego Śląska
 
 W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju realizuje projekt pn „Dobre Praktyki Górnego Śląska”. Jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe,   projektów , które wpierały proces aktywizacji, integracji  mieszkańców i   promocję obszaru.

Zamieszczono 02/06/2022
Zamieszczono 02/06/2022
Zamieszczono 31/05/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE informuje o unieważnieniu postępowania

Zamieszczono 31/05/2022
Zapytanie ofertowe
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOLINIE
zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego
na zadanie:
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie
 
 
Dokumenty:
 

Zamieszczono 25/05/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko, z dnia 16 maja 2022 r.
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku z siedzibą przy ul. Staromiejska 1, 73-140 Ińsko, informuje o unieważnieniu postępowania
 
W załączeniu:

Zamieszczono 19/05/2022
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest budowa jednej wiaty konstrukcji drewnianej, pokrytej płytami poliwęglanowymi i ułożenie kostki brukowej na terenie działki nr 329/4 obręb 3 miasta Dobrzany.

Dokumenty:

Zamieszczono 19/05/2022
Wieś z pomysłem - edukacja w zagrodzie
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprosił LGD do udziału w szkoleniu pn. „Wieś z pomysłem - edukacja w zagrodzie” w dniu 17 maja 2022 r. Tematyka szkolenia wpisuje się w zadania, które mogą być zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027. Pracownicy biura wraz z przedstawicielami ngo wybrali się na szkolenie do Łowicza Wałeckiego do zagrody edukacyjnej pn. 7 OGRODÓW.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/05/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko.
W załączeniu:
Zamieszczono 02/05/2022
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY ZADANIA UJĘTEGO W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM POD NAZWĄ
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"
 
W załączeniu:
Zamieszczono 29/04/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo z siedzibą w Marianowie przy ul. Mieszka I 1, zwane dalej „Zamawiającym”, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn.  „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie”
W załączeniu:
Zamieszczono 28/04/2022
Wyjazd studyjny w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. „Szlakiem Zakonów” oraz udział w szkoleniu w zakresie zarządzania sieciowymi produktami turystycznymi w dniu 26.04.2022
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem wyjazdu studyjnego w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. ”Szlakiem Zakonów” w dniu 26.04.2022 r.
Celem szkolenia było  poznanie dziedzictwa historycznego związanego ze średniowiecznymi zakonami istniejącymi na obszarze Partnerów projektu współpracy pn. ” Marka turystyczna - sieć Ekomuzea” tj.  Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza” i  Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Podczas szkolenia przykładowo wybrano kilka zakonów :cystersów z Bierzwnika, cysterek z Marianowa i Recza  franciszkanów z Choszczna i joannitów z Korytowa. W trakcie pokazywania poszczególnych elementów pakietu udzielane było  doradztwo w zakresie animowania i aktywizowania społeczności lokalnej  oraz prezentowano projekty  dofinansowane ze środków unijnych w Dobrzanach i Bierzwniku.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 26/04/2022 Kliknij by powiększyć zdjęcie
Zamieszczono 26/04/2022
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- POLSKO-UKRAIŃSKI rajd pieszy po Wolińskim Parku Narodowym
Grupa mieszkańców z gmin Chociwel, Ińsko, Stargard oraz dwie dziewczynki z Ukrainy wzięli udział w rajdzie zorganizowanym przez Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 23 kwietnia 2022 r. Rajd został zorganizowany w ramach zajęć animacyjnych pn.„ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Trasa prowadziła od miejscowości Wapnica do Lubina przez Woliński Park Narodowy   z jego największymi atrakcjami Wzgórzem Zielonka i Jeziorem Turkusowym.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/04/2022
Podpisanie porozumienia o współpracy na realizację wspólnych projektów współpracy w perspektywie finansowej 2022 – 2027 w ramach podejścia LEADER/CLLD
 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Lokalna Grupa Działania LEADER „ Flusslandschaft Peenetal, Lokalna Grupa Działania LEADER „Stettiner Haft”, Lokalna Grupa Działania LEADER Vorpommersche Küste”, Lokalna Grupa Działania LEADER Die Lokale Aktionsgruppe Uckermark e.V.” Uniwersytet w Greifswaldzie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały w dniu 25 kwietnia 2022 r. porozumienie o kontynuowaniu rozpoczętej już współpracy oraz wymiany doświadczeń i informacji w nowej perspektywie finansowej celem zaplanowania i realizacji wspólnych działań i projektów

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/04/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wiaty i ułożenie kostki brukowej w ramach projektu „Na dworze, ale pod dachem”, z dnia 31.03.2022 r.
 
Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 73-130 Dobrzany, informuje o unieważnieniu postępowania

Dokumenty :
Zamieszczono 15/04/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko, z dnia 24 marca 2022 r.
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku z siedzibą przy ul. Staromiejska 1, 73-140 Ińsko, informuje o unieważnieniu postępowania
 
W załączeniu:
Zamieszczono 11/04/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Pokolenia Tetyń 62 (zwana dalej „Zamawiającym”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu
W załączeniu:

Zamieszczono 11/04/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 25/03/2022Zamieszczono 07/04/2022
Spotkanie Burmistrzów i Wójtów w sprawie przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres nowej Perspektywy
W Sali konferencyjnej Gminy Stargard w dniu 05.04.2022 odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres nowej Perspektywy, współfinansowanej w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs na działanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”,  którego celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych.  

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/04/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie, Kolin 59, 73-115 Dolice, zapraszado złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"
 
W załączeniu:


Zamieszczono 07/04/2022
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 31/03/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan  „Złoty Szpon” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie  - budowa jednej wiaty konstrukcji metalowej, pokrytej płytami poliwęglanowymi i ułożenie kostki brukowej na terenie działki nr 329/4 obręb 3 miasta Dobrzany, w ramach projektu            
„Na dworze, ale pod dachem”.
 
W załączeniu:Zamieszczono 25/03/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko.
 
W załączeniu:

Zamieszczono 25/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja „Pokolenia Tetyń 62” z lokalizacją  Tetyń 71, 74-205 Tetyń  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Budowę wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu”.
 
W załączeniu:Zamieszczono 23/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Integracja Lipnika” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie dotyczące wykonania siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z lampą solarną, w miejscowości Lipnik, gm. Stargard
W załączeniu:

Zamieszczono 22/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn. :„Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadoptowanym budynku                  w Morzyczynie gm. Kobylanka”
W załączeniu:

Zamieszczono 17/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
naBudowę dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo”. Zamawiający Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Suchań
W załączeniu:


Zamieszczono 07/03/2022
 
Szkolenie z wniosku o płatność
 
4 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach bezpośrednio po podpisaniu umów, odbyło się szkolenie z Wniosku o płatność. Omówiono wniosek o płatność, dokonano analizy zapisów Umowy o powierzeniu grantu,  omówiono sprawozdania z realizacji grantu,  kontroli, dokonano analizy najczęściej popełnianych błędów.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/03/2022
Podpisanie umów z grantobiorcami
 
4 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach podpisano umowy grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.
 
Grantobiorcy:
1. Gmina Suchań, grant pn. Wykonanie stacji naprawy rowerów w miejscowości Nosowo
2. Gmina  Stare Czarnowo, grant pn. Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy
3.Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon”- grant pn. „Na dworze, ale pod dachem”
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie, grant pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie
5. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo – grant pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie
6. Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”, grant pn. Kolejowa Stacja Rowerowa
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań,  grant pn. Budowa dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku- grant pn. Budowa infrastruktury turystycznej (zaplecze sanitarne) na plaży miejskiej w Ińsku
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo – grant pn. Aktywne spędzenie wolnego czasu w Gminie Marianowo
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/03/2022
Konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
28 lutego 2022 r. odbyły się  konsultacje w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz  warsztat refleksyjny organizowany przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy, JST, podmioty gospodarcze i społeczne, członkowie Zarządu, członkowie Rady LGD, beneficjenci. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/03/2022
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku "Sami Swoi", Reńsko 26 D, 74-201 Reńsko zwraca się z zapytaniem ofertowym i przedstawienie ceny na zadanie pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko, gmina Warnice.

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono 02/03/2022
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Budowę placu zabaw w miejscowości Stara Dąbrowa” . Zamawiający Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe Stara Dąbrowa 30c 73-112 Stara Dąbrowa

Załączniki:

Zamieszczono 01/03/2022
Podpisanie umów z grantobiorcami oraz szkolenie z wniosku o płatność
 
4 marca 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1, odbędzie się podpisanie umów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa. 

Zamieszczono 01/03/2022
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach  konkursu nr 2/2021.
Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
Termin   7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 01/03/2022
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach  konkursu nr  1/2021/R o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” . Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.
 
Termin   8 marca 2022 r. (wtorek) o godzinie 11.00 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 16/02/2022
Wizyta studyjna u partnera projektu Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
 
Przedstawiciele partnerów  projektu współpracy pn. „Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea” tj. Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, LGD „Zielone Światło” w dniach 08-10.02.2022 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Celem wizyty było poznanie i omówienie opracowywanych pakietów turystycznych przez poszczególnych partnerów projektu. Każdy z partnerów przedstawił stopień realizacji swoich pakietów. W przypadku Gospodarzy mogliśmy także zobaczyć przykłady atrakcji, które tworzą poszczególne pakiety. 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć

 
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego