„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 12.02.2021r.

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.

Termin spotkania 25 lutego 2021 r. (czwartek, początek godz. 13.00, lokalizacja – Hala Widowiskowo – Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15.

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te będą też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne. W związku z panującą pandemią oraz ze względów organizacyjnych grupa warsztatowa nie może być zbyt liczna. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 22 lutego 2021 r. mailowo na adres wirlgd@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 578 43 78 Materiały dotyczące proponowanych zmian w LSR i załącznikach w załączeniu i w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9. Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian) trwają do 23 lutego 2021 r. do godz. 9.00. Prosimy o zgłaszanie propozycji e-mailem na adres wir-lgd@wp.pl. Omówienie proponowanych zmian i ciąg dalszy konsultacji odbędzie się na spotkaniu w dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) godz. 12.00. Zapraszamy Państwa na spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia. W załączeniu zamieszczamy materiały. Prosimy o zapoznanie się nimi.

Załączniki:

1monitoring, realizacja wskażników2020 >>>

2Plan przebiegu warsztatu >>>

3 pojekt uchwały Komitetu Monit. w spr_zmian Planu_fin_PROW >>>

4PORiM_realizacja do 31_12_2020 >>>

5PROW _realizacja do 31_12_2020 >>>

6zmiany w PROCEDURACH NABORU I OCENY >>>

7zmiany w REGULAMINIE RADY >>>

8 zmiany załacznik 3 _PLAN DZIAŁANIA (2) >>>

Zamieszczono 30.01.2020r.

Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny

dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Termin spotkania 14 lutego 2020 r. (piątek), początek godz. 10.00, lokalizacja - Restauracja Weranda, ul. Szczecińska 16 73-108 Morzyczyn (Jezioro Miedwie).
Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Stowarzyszenie corocznie organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, tak by lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te będą też podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne.
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w warsztacie do dnia 10 lutego 2020 r. mailowo na adres wirlgd@wp.pl lub telefonicznie pod nr telefonu: 91 578 43 78
Materiały dotyczące proponowanych zmian w LSR i załącznikach znajdują się na stronie internetowej w zakładce konsultacje i w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9. Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian) trwają do 13 lutego 2020 r.
Prosimy o zgłaszanie propozycji e-mailem na adres wir-lgd@wp.pl. Omówienie proponowanych zmian i ciąg dalszy konsultacji odbędzie się na spotkaniu w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) godz. 10.00. Zapraszamy Państwa na spotkanie.
W załączeniu zamieszczamy materiały pomocne podczas realizacji warsztatu. Prosimy o zapoznanie się  nimi.

Załączniki

PROW zestawienie WIR 31.12.2019

PO RYBY zestawinie_WIR 31.12.2019

propozycje zmian

zasady wykorzystania środków z róznicy kursowej pismo 1- MRiRW

zasady wykorzystania środków z róznicy kursowej pismo 2-UM  MRiRW

Zamieszczono 08.02.2019r.

- propozycje zmian _KRYTERIA WYBORU OPERACJI- czytaj całość >>>

- propozycje zmian_PROCEDURY WYBORU OPERACJI- czytaj całość >>>

- propozycja zmian_GRANTY_PROCEDURY - czytaj całość >>>

- propozycje zmian _GRANTY_ KRYTERIA WYBORU - czytaj całość >>>

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.