„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 09.02.2023r.

KONKURS NR 1/2023/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 10 marca 2023 r. do  27 marca 2023 r. godz. 14.00

Miejsce składania wniosków:

W biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji -1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii,
Materiały do pobrania:

Zamieszczono 02.12.2021r.

KONKURS NR 1/2021/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” . TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 31 grudnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa,

Materiały do pobrania:

1_ogłoszenie >>>

2_wniosek z instrukcją i oświadcz >>>

3_ karta opisu operacji_wzór- >>>

4_ kryteria wyboru operacji >>>

5_biznes_plan_uproszczony_2014-2020 >>>

6_umowa z załącznikami >>>

7 _zał. do wniosku o dofin >>>

Zamieszczono 13.08.2020r.

KONKURS NR 2/2020/R

   

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:od 11 września 2020 r. do 9 października 2020 r. do godz. 14.00

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii

Materiały do pobrania:

1_ogłoszenie >>>

2. wniosek z instrukcją i oświadcz >>>

3. karta opisu operacji_wzór- >>>

4. kryteria wyboru operacji >>>

5. umowa z załącznikami >>> >>>

6. zał. do wniosku o dofin >>>

7. wniosek o płatność z instrukcją >>>

Zamieszczono 27.05.2020r.

KONKURS NR 1/2020/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:od 24 czerwca 2020 r. do 14 lipca 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa,

Materiały do pobrania:

1_ogłoszenie >>>

2. wniosek z instrukcją i oświadcz >>>

3. karta opisu operacji wzór- >>>

4. kryteria wyboru operacji >>>

5. biznes plan uproszczony 2014-2020 >>>

6. umowa z załącznikami >>>

7. załączniki do wniosku o dofinansowanie >>>

Zamieszczono 26.08.2019r.

KONKURS NR 1/2019/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:od 23 września 2019 r. do 22 października 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa,

Konkurs nr 1/2019/R

Materiały do pobrania:

1_ogłoszenie >>>

2. wniosek z instrukcją i oświadcz >>>

3. karta opisu operacji wzór- >>>

4. kryteria wyboru operacji >>>

5. biznes plan uproszczony 2014-2020 >>>

6. umowa z załącznikami >>>

7. załączniki do wniosku o dofinansowanie >>>

Zamieszczono 02.10.2018r.

KONKURS NR 3/2018/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: :   od 29 października 2018 r.  do 15 listopada 2018 r. do godz. 15.00

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem,Konkurs nr 3/2018

 

Materiały do pobrania:


 - ogłoszenie konkursu - pobierz

 

kryteria wyboru operacji - pobierz

 

 - wniosek o dofinansowanie z instrukcją - pobierz

 

 - karta opisu operacji wzór  - pobierz

 

 - zał do WoD oświadczenie o niedyskryminacji.. - pobierz

 

-  umowa z załącznikami - pobierz

- wniosek o płatność z instrukcją o klauzulami RODO - pobierz

- zał do WoD oświadczenie o niezakończeniu operacji - pobierz

Zamieszczono 27.08.2018r.

KONKURS NR 2/2018/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 24 września 2018 r.  do 08 października 2018 r. do godz. 15.00

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.3. Wspieranie restrukturyzacji działalności rybaków lub dywersyfikacja zatrudnienia, w ramach poniższych celów:
czytaj całość >>>Konkurs nr 2/2018

 

Materiały do pobrania:


 - ogłoszenie konkursu - pobierz

 

- kryteria wyboru operacji - pobierz

 

 - wniosek o dofinansowanie z instrukcją - pobierz

 

 - karta opisu operacji wzór  - pobierz

 

 - zał do WoD oświadczenie o niedyskryminacji.. - pobierz

 

-  umowa z załącznikami - pobierz

- wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

- zał do WoD oświadczenie o niezakończeniu operacji - pobierz

- biznes plan uproszczony - pobierz

- wniosek o płatność z instrukcjami i klauzlami RODO - pobierz

Zamieszczono 07.05.2018r.

KONKURS NR 1/2018/R

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 04 czerwca 2018 r. do 03 lipca 2018 r. do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.czytaj całość >>>Konkurs nr 1/2018

 

Materiały do pobrania:


 - ogłoszenie konkursu - pobierz

 

- kryteria wyboru operacji - pobierz

 

 - wniosek o dofinansowanie z instrukcją - pobierz

 

 - karta opisu operacji wzór  - pobierz

 

 - zał do WoD oświadczenie o niedyskryminacji.. - pobierz

 

-  umowa z załącznikami - pobierz

- wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

- zał do WoD oświadczenie o niezakończeniu operacji - pobierz

Zamieszczono 06.09.2017r.

KONKURS NR 7/2017


Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 04 października 2017 r. do 31 października 2017 r. do godz. 15.00
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, pokój 311, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (po 2 komplety) bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


czytaj całość >>>Konkurs nr 7

 

Materiały do pobrania:


 - ogłoszenie konkursu - pobierz

 

- lokalne kryteria wyboru - pobierz

 

 - karta opisu operacji - pobierz

 

 - wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją  - pobierz

 

 - wzór umowy z załącznikami - pobierz

 

-  wniosek o płatność z instrukcją - pobierz

- uproszczony business plan - pobierz

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.