„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, „Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 02.06.2023r.Zamieszczono 15.03.2022r.

Zamieszczono 20.12.2021r.

Zamieszczono 07.12.2021r.

Zamieszczono 07.12.2021r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 16.09.2020r.

Zamieszczono 09.03.2020r.

Zamieszczono 09.03.2020r.

Zamieszczono 04.02.2020r.

Zamieszczono 10.01.2020r.

Zamieszczono 09.01.2020r.

Zamieszczono 14.11.2019r.

Zamieszczono 09.11.2019r.

Zamieszczono 22.10.2019r.

Zamieszczono 14.10.2019r.

Zamieszczono 14.10.2019r.

Zamieszczono 01.10.2019r.

Zamieszczono 20.09.2019r.

Zamieszczono 17.09.2019r.

Zamieszczono 13.09.2019r.

Zamieszczono 13.09.2019r.

Zamieszczono 10.09.2019r.

Zamieszczono 03.09.2019r.

Zamieszczono 30.08.2019r.

Zamieszczono 30.08.2019r.

Zamieszczono 21.08.2019r.

Zamieszczono 31.07.2019r.

Zamieszczono 31.07.2019r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR),
w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.
Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach LSR.