Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.UWAGA - ZMIANA SIEDZIBY

Znajdziesz nas ul. Śląska 9, 73-110 Stargard
 (budynek w pobliżu Policji). 

ZAPRASZAMY
Zamieszczono 24/11/2021
Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym
24 listopada sali posiedzeń Gminy Stargard odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Legendy w obiektywie 2021”. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Olgierd Kustosz  - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który wraz z panią Elżbietą Rink – Prezesem Zarządu oraz panem Jerzym Makowskim wręczał dyplomy i nagrody laureatom konkursu.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 24/11/2021
Podpisanie umowy  grantowej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
24 listopada w  sali posiedzeń Gminy Stargard podpisaliśmy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na realizację operacji grantowej w ramach zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej. Z ramienia Samorządu Województwa umowę podpisał pan Olgierd Kustosz  - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a  Stowarzyszenie „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju  reprezentowała pani Elżbieta Rink – Prezes Zarządu
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/11/2021
Startujemy z realizacją  grantów  - podpisywanie umów i szkolenie z wniosku o płatność
 
26 listopada 2021 r.  (piątek) – godz.9.00, w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach, Pani Elżbieta Rink Prezes Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisze umowy na realizację operacji grantowych w ramach Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Zaproszono do podpisania umowy:
 
1. STOWARZYSZENIE COOLTURALNI – podpisanie dwóch umów – „Budowa placu zabaw w Pyrzycach przy ul. G. Narutowicza” i  „Utworzenie i wyposażenie pracowni rękodzieła i sztuki użytkowej pn. „Pyrzycka Pracownia Jutra””,
2. Koło Gospodyń Wiejskich  Morzyczyn-Zieleniewo-„Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadaptowanym budynku w Morzyczynie gm. Kobylanka
3. Ochotniczą Straż Pożarną w Babinie   - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Chrapowo”
 
26 listopada 2021 r.  (piątek) – po podpisaniu umów odbędzie się dla grantobiorców  szkolenie z wniosku o płatność. Omówiony będzie wniosek o płatność, zasady rozliczania,  obowiązek informacyjny, sprawozdawczość, analiza zapisów umowy.
Zamieszczono 22/11/2021
Granty ciąg dalszy - podpisywanie umów i szkolenie z wniosku o płatność
1 grudnia 2021 r.  (środa) – godz.10.00, w sali posiedzeń Starostwa (sala 103) w Stargardzie ul. Skarbowa 1 , Pani Elżbieta Rink Prezes Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisze umowy na realizację operacji grantowych w ramach Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zaproszono do podpisania umowy:
  1. Powiat Stargardzki – grant „Bobrowa Polana – miejsce rekreacyjno – integracyjne w powiecie stargardzkim”,
  2. Gminę Chociwel – grant „Budowa skateparku w miejscowości Chociwel”,
  3. Fundację Pokolenia Tetyń 62 - grant „Budowa wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu”,
  4. Ochotniczą Straż Pożarną w Lisowie – grant  „Tenis i szachy w Lisowie gm. Chociwel”
  5. Stowarzyszenie „Integracja Lipnika”- grant „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipnik, Gmina Stargard”.
  6. Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe – grant „Budowa placu zabaw w miejscowości Stara Dąbrowa”.
  7. Koło Gospodyń Wiejskich  „Kłębowianki” w Kłębach – grant „ Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno –sportowej w miejscowości Dębica, gmina Warnice”.           
  8. Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku „Sami Swoi” – grant „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko, gmina Warnice".             
 
1 grudnia 2021 r.  (piątek) – po podpisaniu umów odbędzie się dla grantobiorców  szkolenie z wniosku o płatność. Omówiony będzie wniosek o płatność, zasady rozliczania,  obowiązek informacyjny, sprawozdawczość, analiza zapisów umowy.
Zamieszczono 19/11/2021
Podpisanie umowy  grantowej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego i podsumowanie konkursu fotograficznego
24 listopada 2021 r.  (środa) – godz.9.00, sala posiedzeń w gminie Stargard, ul. Rynek Staromiejski  1 Pan Olgierd Kustosz  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisze umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej w ramach zakresu Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej. W ramach tego grantu zrealizowane będzie dziewięć zadań przez podmioty, które złożyły wnioski (ngo, fundacja, gmina, starostwo). Umowy na realizację zadań z tymi podmiotami wkrótce podpisze Stowarzyszenie „WIR”.
               
24 listopada 2021 r.  (środa) – godz.9.45, sala posiedzeń w gminie Stargard, ul. Rynek Staromiejski  1 odbędzie się podsumowanie konkursu fotograficznego „Legendy w obiektywie 2021”.
Zamieszczono 15/11/2021
Wyniki KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Legendy w obiektywie 2021”-
 
Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace a publiczność głosując na nr zdjęcia wybrała to, które w ich ocenie jest najlepsze.
MIEJSCA
I MIEJSCE - ZDJĘCIE 2 -  LIPA ŚW. OTTONA W SZADZKU autorstwa Agnieszki Piotrowskiej z Chociwla
II MIEJSCE – ZDJĘCIE 4 - DIABELSKI DĄB Z MARIANOWA autorstwa Magdaleny Słowińskiej z Wiechowa gm. Marianowo
III MIEJSCE – ZDJĘCIE 6 - MIEDWIE autorstwa Marka Kędziory z Morzyczyna, gm. Kobylanka
WYRÓŻNIENIA
ZDJĘCIE NR 5 - STUDNIA ŚW. OTTONA W PYRZYCACH  autorstwa Ewy Hancz z Pyrzyc
ZDJĘCIE NR 1 - RAK NA UWIĘZI autorstwa Renaty Czerwonki z Ińska
ZDJĘCIE NR 3 - KOZACKIE WZGÓRZE ULIKOWO autorstwa Dagmary Śliwińskiej z Ulikowa gm. Stargard
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
ZDJĘCIE NR 2 -  LIPA ŚW. OTTONA W SZADZKU autorstwa Agnieszki Piotrowskiej z Chociwla
O terminie wręczenia nagród konkursowych poinformujemy uczestników. W załączeniu zdjęcia i  legendy związane z tymi miejscami.


Załaczniki :

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/10/2021
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Legendy w obiektywie 2021”
26 marca 2021 r. Stowarzyszenie „WIR „Wiejska Inicjatywa Rozwoju”  ogłosiło konkurs fotograficzny dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
Zgodnie z punktem IV.4 Regulaminu Konkursu przewidziana jest NAGRODA PUBLICZNOŚCI.
 Od 15 października do 30 października 2021 roku  internauci mogą głosować  na zgłoszone do konkursu fotografie, wysyłając maila  na adres:  wir-lgd@wp.pl  podając nr zdjęcia.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 30/09/2021

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  realizuje umowę na operacje – wyjazd studyjny -w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.
„Nowa perspektywa, nowe doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy - łączy nas Leader”

Zamieszczono 30/09/2021

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  realizuje umowę na operacje – wyjazd studyjny -w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.
„Nowa perspektywa, nowe doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy - łączy nas Leader”
Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, LGR Stowarzyszenie “Partnerstwo Jezior”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zamieszczono 28/09/2021
 
Wyjazd studyjny do Rumunii
 
Członkowie Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczyli w dniach 20-24.09.2021 w wyjeździe studyjnym pn.” Kolejne doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy” 
finansowanego w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/09/2021
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Pani Doroty Neski
pełniącej funkcję Skarbnika w Zarządzie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach dla Rodziny i Bliskich.
Zamieszczono 21/09/2021
W zdrowym ciele zdrowy duch- rajd pieszy po Ińskim Parku Krajobrazowym
 
18 września 2021 roku Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowej SEMAFOR  zorganizowali rajd pieszy po I[D1] ńskim Parku Krajobrazowym. Rajd odbył się w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/09/2021
Szkolenie dla  członków Rady
 
W dniu 9 września odbyło się szkolenie dla członków Rady/ Zarządu/pracowników  Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Uczestnicy dyskutowali na temat pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Przypomniane zostały wprowadzone zmiany w regulaminie i procedurach.
Przekazano poziom zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju i wprowadzone zmiany w zakresie wskaźników w PROW i PO Ryby oraz podsumowano dotychczasowej pracę Rady.
W ramach spraw bieżących omówiono Wytyczną nr 8/1/2021 z 9 sierpnia 2021r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, przedstawiono zaktualizowany harmonogramu planowanych naborów wniosków i budżet LSR.
Zamieszczono 16/09/2021
Konferencja pn. ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”.
14 września 2021 r. odbyła się konferencja wyjazdowa podsumowującą projekt współpracy pn. ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”. Celem projektu było powstanie innowacyjnej oferty turystyczno-dydaktycznej wykorzystującej dziedzictwo archeologiczne obszaru związane z budowlami megalitycznymi z epoki neolitu. Projekt realizowany jest na obszarze trzech miejscowości w trzech gminach Dolice, Przelewice i Pełczyce (miejscowość Sułkowo). 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 14/09/2021
Umieszczono 14/09/2021
Umieszczono 13/09/2021
Zamieszczono 14/09/2021
XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR”
 
Zapraszamy Członków Stowarzyszenia na XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
 
Termin: 28 września 2021 r. (wtorek) o godzinie 12.30
Miejsce: Hala Widowiskowo -Sportowa w  Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
Ze względu na wagę podejmowanych uchwał liczymy na niezawodne Państwa przybycie.
Zamieszczono 14/09/2021
W zdrowym ciele zdrowy duch - rajd pieszy po Ińskim Parku Krajobrazowym
Stowarzyszenie "WIR"-Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolejki Wąskotorowej SEMAFOR w dniu 18 września 2021 r. (sobota)  organizuje rajd pieszy  po Ińskim Parku Krajobrazowym
Zamieszczono 07/09/2021
Konferencja podsumowującą projekt współpracy  ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”.
 
Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt współpracy  pn. ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”. Celem projektu było powstanie innowacyjnej oferty turystyczno-dydaktycznej wykorzystującej dziedzictwo archeologiczne obszaru związane z budowlami megalitycznymi z epoki neolitu.
TERMIN KONFERENCJI:  14 września 2021 r.(wtorek), Dolice ul. Wiśniowa w Dolicach (obok leśniczówki)
miejsce rozpoczęcia grób megalityczny.
Zamieszczono 06/09/2021
Dożynki Wojewódzkie w Przelewicach
 
W sobotę 04.09.2021 r. razem ze Stowarzyszeniem  „Lider Pojezierza” mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Wojewódzkich Dożynkach, które odbywały się na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej w Przelewicach. W naszym namiocie prezentowały się ze swoimi wyrobami pani Elżbieta Kurman-Sierpińska  z Suchania,  pani Anna Łodzińska oraz Gminne Koło Gospodyń z Chociwla, które reprezentowała pani Krystyna Kurczaba.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 31/08/2021
Spotkanie  Rady  Stowarzyszenia „WIR” w sprawie oceny wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  9 września  2021 r. (czwartek)
Początek posiedzenia o godzinie 1230 .
Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „WR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie ul. Śląska 9.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.
Zamieszczono 24/08/2021
Projekt  pn. „Kolejne doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy”
 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  podpisało  umowę na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Kolejne doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy”.
Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, LGR Stowarzyszenie “Partnerstwo Jezior”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach,
Celem operacji  jest aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich. 

Zamieszczono 20/08/2021
Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne,  a dobre praktyki
19 sierpnia odbył się wyjazd studyjny pn. ”Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne, a dobre praktyki”, którego organizatorem było Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju we współpracy z Gminą Warnice.
Celem  wyjazdu studyjnego było poznanie pakietu turystycznego realizowanego w ramach projektu współpracy opartego o dziedzictwo przyrodniczo - historyczne obszaru LGD                                   z uwzględnieniem dobrych praktyk. Wyjazd obejmował przykłady projektów realizowanych w trzech gminach: Chociwel, Dobrzany, Ińsko. Na obszarach tych gmin występuje wiele cennych                    i prawnie chronionych obszarów przyrodniczych np. Iński Park Krajobrazowy, NATURA 2000 oraz zabytkowych obiektów architektonicznych.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 06/08/2021
Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne,
a dobre praktyki
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje   w dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) wyjazd studyjny pn. Znasz li swój „WIR”- SIEĆ „EKOMUZEA” - dziedzictwo przyrodniczo-historyczne, a dobre praktyki.
Celem wyjazdu studyjnego jest zapoznanie się z pakietem turystycznym realizowanym w ramach projektu współpracy opartego o dziedzictwo przyrodniczo-historyczne obszaru Lokalnej Grupy Działania  z uwzględnieniem dobrych praktyk. Program uwzględnia przykłady projektów realizowanych w trzech gminach: Chociwel, Dobrzany, Ińsko. Na obszarach tych gmin występuje wiele cennych i prawnie chronionych obszarów przyrodniczych np. Iński Park Krajobrazowy, NATURA 2000 oraz wiele  zabytkowych obiektów architektonicznych.
Zamieszczono 13/08/2021
LAUREACI  KONKURSU
AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO” 2021
 
 
Po dokonaniu oceny gospodarstw Komisja konkursowa postanowiła przyznać laureatom następujące miejsca w dwóch kategoriach: >>> czytaj całość
Zamieszczono 06/08/2021
Umowa z Marszałkiem oraz Grantobiorcami na realizację grantów podpisana. 
W dniu 29 lipca  2021 r. Stowarzyszenie podpisało z Wicemarszałkiem Województwa umowę na realizację projektu grantowego na ok. 88 tys. zł. Projekt obejmuje 15 zadań w ramach –„Akademii wolnego czasu” – wydarzenia aktywizujące i integrujące mieszkańców oraz wpływające na zwiększenie świadomości i wiedzy ekologicznej, kulturowej, przyrodniczej” . Celem grantu jest zorganizowanie form spędzania wolnego czasu: warsztatów, wyjazdów studyjnych i  imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, realizowanych w ramach projektu grantowego, które mają na celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.
Wpłynęło  15 wniosków na kwotę 87 975,00 zł,  JST złożyło 1 wniosek na kwotę dofinansowania 5 001,00 zł co stanowi 5,68 %. UMOWY Z GRANTOBIORCAMI PODPISANE ZOSTAŁY 30 LIPCA 2021 .
Zamieszczono 30/07/2021
W dniu 7 sierpnia 2021 r. 
Gmina Marianowo organizuje forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich Pomorza Zachodniego.
Partner KSOW przystępuje do realizacji operacji pn. „Lato z Sydonią. Od czarownicy do liderki wiejskiej. Forum aktywnych i przedsiębiorczych kobiet” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021 dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 23/07/2021
Szkolenie z wniosku o płatność – zasady rozliczania projektów grantowych
W dniach 29 i 30 lipca 2021 r. od godziny 10:00 w Stowarzyszeniu „WIR” –Wiejska Inicjatywa Rozwoju odbędzie się szkolenie dla beneficjentów realizujących poszczególne zadania grantowe z konkursu 1/2020/G.
Lokalizacja - biuro Stowarzyszenia, Stargard ul. Śląska 9.

Zamieszczono 22/07/2021
Znasz li swój WIR? -Dobre praktyki w powiecie stargardzkim
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem w dniu 21 lipca 2021 roku wyjazdu studyjnego pn.” Znasz li swój WIR? -Dobre praktyki w powiecie stargardzkim”.
Celem wyjazdu było poznanie projektów realizowanych przez różne podmioty, które wpływają na rozwój gospodarczy, społeczny mieszkańców, a także  zwiększają atrakcyjność turystyczną powiatu. Uczestnikami wyjazdu byli mieszkańcy obszaru LGD.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/07/2021
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zaprasza na szkolenie z grantów
Mając na uwadze ogłoszony konkurs nr 3/2021/G w zakresie operacji grantowych na przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej zapraszamy na szkolenie podmioty zainteresowane składaniem wniosków.
Termin szkolenia: 23 lipca 2021 r. rozpoczęcie o godz. 11:00.

Zamieszczono 13/07/2021
Znasz li swój WIR?- Dobre Praktyki w powiecie stargardzkim
 
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje   w dniu 21.07.2021 r. wyjazd studyjny pn. Znasz li swój WIR?- Dobre praktyki  powiatu stargardzkiego
Celem wyjazdu studyjnego jest poznanie obszaru  LGD w kontekście projektów dofinansowanych ze środków unijnych, samorządowych, mieszkańców, które wpłynęły na rozwój społeczny, turystyczny i rekreacyjny obszaru zwiększając jego atrakcyjność.

Zamieszczono 06/07/2021
Dobre praktyki - u sąsiada za miedzą
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju  zgodnie z podpisaną  umową nr WPROW-FV/17/2021 na operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Dobre praktyki u sąsiada za miedzą” , zorganizowało w dniach 28.06-01.07.2021 r. wyjazd studyjny do województwa lubuskiego. Partnerami projektu byli:  Stowarzyszenie ”Lider Pojezierza, Stowarzyszenie ”SIEJA”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 28/06/2021
II STARGARDZKI RAJD NOCNY IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
  
25 czerwca odbył się II Rajd Nocny po Stargardzie realizowany jest w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/06/2021
Marka turystyczna-sieć Ekomuzea
Opisz swój produkt turystyczny, który może na Ciebie zarabiać i promować.  Międzynarodowy projekt współpracy Marka turystyczna - "Sieć Ekomuzea" realizowany jest wspólnie z 6 Lokalnymi Grupami Działania: Lider Pojezierza, Wiejska Inicjatywa Rozwoju - "WIR",  Asociatia GAL Tara Gugulanilor (z Rumunii), "Zielone Światło", “Leśna Kraina Górnego Śląska”, Zieloną Dolina Odry i Warty.
Zgodnie z harmonogramem po konsultacjach społecznych i zespołach tematycznych zostały zaproponowane pakiety turystyczne, jakie będą realizowane na obszarze LGD: Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. 
szablony w załączniku :

 
Zamieszczono 14/06/2021
Wyjazd studyjny pn. ”Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”
 
 Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 24 maja 2021r. podpisało  umowę  nr WPROW-FV/17/2021  na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „Dobre praktyki u sąsiada za miedzą”.  Celem operacji jest zwiększenie wiedzy na temat projektów, które wpłynęły na rozwój gospodarczy i społeczny  obszaru  wykorzystując naturalny potencjał środowiska, zasoby kulturowe jak również projekty, które wspierały proces aktywizacji mieszkańców, promocję obszaru tj. jednym słowem są przykładem „dobrych praktyk”.
Planowana do realizacji operacja ma charakter edukacyjny, ma podnieść wiedzę 24 uczestników na temat dobrych praktyk, które są zgodne z obowiązującym prawem, powtarzalne, realistyczne, mają znamiona innowacyjności. Dobre praktyki są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.  Operacja jest również działaniem  na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla LGD, ponieważ  wymiana doświadczeń realizowanych działań w różnych regionach przez różne LGD jest wartością dodaną a pokazane inicjatywy mogą być godne naśladowania. Wymiana doświadczeń, zgłębienie wiedzy pozwoli uniknąć błędów a jednocześnie wskazać dobre rozwiązania. 

Zamieszczono 10/06/2021
STOWARZYSZENIE „WIR” - WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJU
HARCERZE, RODZINA I PRZYJACIELE
Zapraszają na
II STARGARDZKI RAJD NOCNY
IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA
 TERMIN: 25 czerwca (piątek) 2021 roku
ZBIÓRKA: godz. 17.30, plac przed kościołem Świętego Jana
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 01/06/2021
Zamieszczono 27/05/2021
Spotkanie  Rady  Stowarzyszenia „WIR” w sprawie oceny wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  7 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: Biuro Stowarzyszenia „WR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie ul. Śląska 9.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
1) Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej- operacja grantowa
 – konkurs 1/2021/G
2)  Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa -
 – konkurs 2/2021/G

Zamieszczono 25/05/2021
W zdrowym ciele zdrowy duch-rajd pieszy
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju  w ramach działania animacyjnego pn „W zdrowym ciele zdrowy duch” zorganizowało  22 maja (sobota) 2021 rajd pieszy po Drawieńskim Parku Narodowym .Trasa rajdu wynosiła  ok. 10 km.   Podczas rajdu  uczestnicy z gmin : Chociwel, Marianowo, Kobylanka, Ińsko, Stargard poznali  dziedzictwo historyczne i przyrodnicze Drawieńskiego Parku Narodowego.  Pogoda nas nie rozpieszczała, ale uczestnicy pokonali całą wyznaczoną trasę. W Ostrowite dawnej osadzie leśnej zorganizowano ognisko i przerwę na wysuszenie kurtek, gdyż ostatni odcinek wiódł do niezwykle urokliwego miejsca w DPN do Węgorni.
Mimo kapryśnej pogody humory dopisały i myślę, że jeszcze długo będziemy wspominać ten rajd.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/05/2021
Otwarcie świetlicy w Mosinie gm. Dobrzany
Gmina Dobrzany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowała w miejscowości Mosina świetlicę wiejską. Jak podkreślił sołtys otwarcie nastąpiło dokładnie po 30 latach oddania do użytku  dawnej świetlicy wybudowanej jeszcze z płyt paździerzowych. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł z zakresu „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Budynek świetlicy mieści salę, zaplecze kuchenne, magazynowe i toaletę.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 22/04/2021
Szkolenie TWORZENIE PAKIETÓW TURYSTYCZNYCH - SZANSĄ NA LOKALNY ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ”
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wraz z pięcioma Partnerami realizuje międzynarodowy projekt współpracy pn.  „Marka turystyczna-sieć Ekomuzea”.
Ekomuzeum to nie jest jedno miejsce, a sieć rozproszonych w terenie obiektów, które  tworzą żywą kolekcję, gdzie przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. Utworzona Sieć Ekomuzeów może zrzeszać różne podmioty, osoby, obejmować atrakcje turystyczne, kulinarne, które  oddziałują na wszystkie zmysły turysty. Celem projektu  jest między innymi  utworzenie pakietów turystycznych z których może skorzystać potencjalny turysta.
Zapraszamy na  2 godz. szkolenie on-line, które przeprowadzi  Pan  Marek Migdal - Prezes Forum Turystyki Regionów. 


Zamieszczono 08/04/2021
ZAPYTANIE OFERTOWE 
 S T O W A R Z Y S Z E N I A  C O O L T U R A L N I

na zakup, dostawę i montaż elementu zabawowego placu zabaw w miejscowości Pyrzyce, gm. Pyrzyce, powiat pyrzycki, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs  grantowy 2/2021/G.


W załączeniu pełna treść.

Zamieszczono 26/03/2021
KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Legendy w obiektywie 2021”
 
Stowarzyszenie „WIR „Wiejska Inicjatywa Rozwoju”  ogłasza konkurs fotograficzny dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stargard, Stara Dąbrowa, Suchań, Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice, Stare Czarnowo.
Zasady i warunki organizacji Konkursu oraz warunki uprawniające  do udziału w Konkursie określone są w Regulaminie Konkursu.

Zamieszczono 18/03/2021
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
zaprasza na szkolenie z grantów
 
Mając na uwadze ogłoszone konkursy nr 1/2021/G i nr 2/2021/G w zakresie operacji grantowych na Przedsięwzięcia - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej zapraszamy na szkolenie podmioty zainteresowane składaniem wniosków.
Termin szkolenia: 30 marca (wtorek) 2021 r. rozpoczęcie o godz. 11:00.
Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenie odbędzie się w formie on-line.

Zamieszczono 01/03/2021
Szkolenie z wniosku o płatność  PROW i PORiM
 
23 lutego 2021 r. odbyły się szkolenia dla wnioskodawców PROW i PORiM (szczególnie do podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie operacji) z wniosku o płatność na operacje z rozwijania działalności gospodarczej:
-  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.
Ze względu na panującą pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenia odbyły się w formie online.


Zamieszczono 24/02/2021
Spotkanie  Rady  Stowarzyszenia „WIR” w sprawie oceny wniosków grantowych
 
Rada Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju spotyka się  4 marca 2021 r. (czwartek)
Początek posiedzenia o godzinie 1200 .
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15.
- w sprawie oceny wniosków o dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.- Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.


Zamieszczono 15/02/2021
Zapraszamy na szkolenie online z wniosku o płatność  PROW i PORiM
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie organizuje szkolenia dla wnioskodawców PROW i PORiM z wniosku o płatność na operacje z rozwijania działalności gospodarczej:
-  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych,
 
Termin szkolenia - 23 lutego 2021 r. (wtorek)
wniosek o płatność z PROW, początek  szkolenia o godz.13.00
-  wniosek o płatność z PORiM początek  szkolenia o godz.14.30
 
Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które podpisały umowę na dofinansowanie operacji. Zainteresowani mogą się zgłaszać mailowo wir-lgd@wp.pl do 22 lutego do godz.12.00Zamieszczono 12/02/2021
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie proponowanych zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia.
Termin spotkania 25 lutego 2021 r. (czwartek), początek godz. 13.00, lokalizacja – Hala Widowiskowo – Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15.
Zamieszczono 22/01/2021
WAŻNE - Poprzyj Lokalne Grupy Działania w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023 r.
Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania. W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.
Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:
8 526 miejsc pracy,
4 328 nowych firm,
3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.
W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictw planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.
Do 15 lutego br. weź udział w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.
Zabierz głos w tej sprawie na stronie internetowej pod linkiem .

Zamieszczono 06/01/2021
 
Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju
zaprasza na szkolenie z grantów
 
Zainteresowanych składaniem wniosków na granty w ramach "Akademii wolnego czasu" zapraszamy na szkolenie.
Termin szkolenia: 20 stycznia (środa ) 2021 r. rozpoczęcie  o godz. 11:00.
Ze względu na pandemię i wprowadzone obostrzenia szkolenie odbędzie się w formie on-line.Zamieszczono 31/12/2020
 
Wyniki konkursu pn. „ Najciekawsza operacja grantowa”
W dniu 29 grudnia komisja konkursowa oceniła operacje 23 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowania na realizację operacji grantowych w konkursie 1/2019/G. Za najciekawszy projekt komisja uznała „Warsztaty dla Dużych i Małych z kolejką w tle”, realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych ”SEMAFOR” w Ińsku, który uzyskał 29,00 pkt.
Zamieszczono 14/12/2020
 
Pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Prosimy o zapoznanie się z pismem Pana Andrzeja Szwedy – Lewandowskiego,  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wskazującego na potrzebę zintensyfikowania ochrony rybołowa, którego populacja znajduje się na granicy wyginięcia.
Zamieszczono 08/12/2020
 
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ OPERACJĘ GRANTOWĄ
REALIZOWANĄ W 2020 -2021 ROKU
Celem konkursu jest pokazania operacji grantowych realizowanych w ramach konkursu 1/2019/G, które wpłynęły na integrację i aktywizację lokalnej społeczności, zwiększenie  wiedzy na temat dziedzictwa LGD ,polskich tradycji, ekologii, wzrostu umiejętności, kreatywności. Celem konkursu jest także pokazanie zaangażowania wielu wolontariuszy, organizacji pozarządowych Kół Gospodyń Wiejskich w realizację operacji grantowych na rzecz swoich środowisk.
Organizator –Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Termin konkursu-od 09.12 do 28.12.2020
Ocena konkursu- 3 osobowe jury oceniać będzie granty pod kątem: pomysłu- 0-5 pkt, promocji 0-5 pkt, zaangażowania wolontariuszy 0-5 pkt, oddziaływania operacji 0-5 pkt, aspektów związanych z ochroną przyrody, środowiska 0- 5 pkt, zwiększenia wiedzy na temat dziedzictwa LGD 0-5 pkt,
NAGRODA PUBLICZNOŚCI- prezentacja operacji grantowych pozwoli zagłosować na najciekawszy grant, wystarczy tylko wysłać e-mail pod adres wir-lgd@wp.pl
Nagrody- organizator dla najciekawszych projektów ufunduje nagrody rzeczowe i dyplomy
PREZENTACJA POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI GRANTOWYCH NA STRONIE www.wir-lgd.org.pl w zakładce GALERIA / 2020


Zamieszczono 19/11/2020
 
Szkolenie Rady/Zarządu/pracowników Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
                                                                  
16 listopada 2020 r. (poniedziałek) w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15 odbyło się szkolenie przeprowadzone przez kierownika biura dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie, zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy Rady i problemów. Ponadto omówiona została treść zmieniającego rozporządzenia MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zaprezentowane zostały wybrane elementy Wytycznej nr 7/1/2020 z listopada 2020 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Umieszczono 17/10/2019
Zamieszczono 07/11/2020
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach:
 
1)    konkursu nr 2/2020 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie -  zachowania dziedzictwa LOKALNEGO
2)  konkursu nr 2/2020/R - Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawianych źródeł energii.
 
Termin:  16 LISTOPADA 2020 r. (poniedziałek), godzina 12.00 
Miejsce: Hala Widowiskowo-Sportowa w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15
 
W załączeniu programy.


Zamieszczono 07/11/2020
Szkolenie Rady/Zarządu/pracowników Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
                                                                  
16 listopada 2020 r. (poniedziałek) o  godz. 10.30 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chociwlu, ul. Dąbrowskiego 15  odbędzie się szkolenie dla członków Rady, przedstawicieli Zarządu i pracowników w zakresie: uzupełnienia wiedzy dotyczącej pracy z wnioskami o dofinansowanie, zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, podsumowania dotychczasowej pracy oraz spraw bieżących. 


Zamieszczono 29/09/2020
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Na obszarze Lokalnej Grupy Działania występuje wiele śródpolnych i śródleśnych łąk, które są prawdziwą skarbnicą cennych ziół. Od dawien dawna zioła były wykorzystywane w kuchni, ziołolecznictwie i kosmetyce. Na wsiach ludzie leczyli się za pomocą ziół, wyrocznią był znachor, babka szeptucha lub zielarka. Przyszedł czas, że zapomniano o właściwościach ziół, ale obecnie coraz więcej osób przypomina sobie o ich dobrodziejstwie, odszukując dawne receptury.Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowało wyprawę po zioła i grzyby. 26 września 2020 r. na terenie gminy Chociwel odbyło się działanie ”W zdrowym ciele zdrowy duch- wyprawa po zioła i grzyby”.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 23/09/2020
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH SZKOLENIACH
 
18 września 2020 r. w świetlicy  Domu Strażaka w Warnicach przeprowadzono dwa szkolenia z wniosków o dofinansowanie:
1)      w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji - zachowanie dziedzictwa lokalnego.
2)      w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji - przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 10/09/2020

Szkolenia dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowania
 W związku z ogłoszonymi naborami o przyznanie pomocy: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020- zakres Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”- zakres Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii organizujemy szkolenia:
ü  18 września 2020 r. godz.1200 szkolenie w świetlicy -  Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020 z PROW. Zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.
ü  18 września 2020 r. godz.1330 szkolenie w świetlicy - Dom Strażaka w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 2/2020/R z PORiM. Zakres tematyczny operacji - Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
W załączeniu ramowe programy szkoleń.
Zainteresowani powinni bez zbędnej zwłoki potwierdzić uczestnictwo mailowo ( wir-lgd@wp.pl) lub telefonicznie  91 57 843 78.

1. program szkolenia-PROW - czytaj całość >>>
2  program szkolenia-PORiM -  czytaj całość >>>


Zamieszczono 02/09/2020
LAUREACI  KONKURSU AGRO-EKO-TURYSTYCZNE
„ZIELONE LATO” 2020 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego