Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
„Europejski Fundusz Morski i Rybacki”, Instytucja Zarządzająca PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, poddziałania19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżącychi aktywizacji” PROW 2014-2020.

Zamieszczono 15/03/2022
A n k i e t a
skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,
Pracownia Badań SOMA z Torunia przeprowadza na nasze zlecenie ewaluację Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa rozwoju.
Zapraszamy Państwa – mieszkańców obszaru 14 gmin Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju" do wyrażenia opinii na temat warunków życia. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Państwa doświadczenia i opinie są bardzo ważne i mogą przyczynić się do faktycznych zmian ułatwiających wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dlatego też prosimy o pełne i szczere odpowiedzi – dzięki temu uzyskamy trafny obraz doświadczanych przez Państwa trudności oraz obraz Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zamieszczono 19/05/2022
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem zamówienia jest budowa jednej wiaty konstrukcji drewnianej, pokrytej płytami poliwęglanowymi i ułożenie kostki brukowej na terenie działki nr 329/4 obręb 3 miasta Dobrzany.

Dokumenty:

Zamieszczono 19/05/2022
Wieś z pomysłem - edukacja w zagrodzie
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprosił LGD do udziału w szkoleniu pn. „Wieś z pomysłem - edukacja w zagrodzie” w dniu 17 maja 2022 r. Tematyka szkolenia wpisuje się w zadania, które mogą być zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021- 2027. Pracownicy biura wraz z przedstawicielami ngo wybrali się na szkolenie do Łowicza Wałeckiego do zagrody edukacyjnej pn. 7 OGRODÓW.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/05/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko.
W załączeniu:
Zamieszczono 02/05/2022
PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU WYKONAWCY ZADANIA UJĘTEGO W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM POD NAZWĄ
,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"
 
W załączeniu:
Zamieszczono 29/04/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo z siedzibą w Marianowie przy ul. Mieszka I 1, zwane dalej „Zamawiającym”, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn.  „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie”
W załączeniu:
Zamieszczono 28/04/2022
Wyjazd studyjny w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. „Szlakiem Zakonów” oraz udział w szkoleniu w zakresie zarządzania sieciowymi produktami turystycznymi w dniu 26.04.2022
Stowarzyszenie ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju było organizatorem wyjazdu studyjnego w ramach powstałego pakietu turystycznego pn. ”Szlakiem Zakonów” w dniu 26.04.2022 r.
Celem szkolenia było  poznanie dziedzictwa historycznego związanego ze średniowiecznymi zakonami istniejącymi na obszarze Partnerów projektu współpracy pn. ” Marka turystyczna - sieć Ekomuzea” tj.  Stowarzyszenia ”Lider Pojezierza” i  Stowarzyszenia ”WIR” -Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Podczas szkolenia przykładowo wybrano kilka zakonów :cystersów z Bierzwnika, cysterek z Marianowa i Recza  franciszkanów z Choszczna i joannitów z Korytowa. W trakcie pokazywania poszczególnych elementów pakietu udzielane było  doradztwo w zakresie animowania i aktywizowania społeczności lokalnej  oraz prezentowano projekty  dofinansowane ze środków unijnych w Dobrzanach i Bierzwniku.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 26/04/2022 Kliknij by powiększyć zdjęcie
Zamieszczono 26/04/2022
„W zdrowym ciele zdrowy duch”- POLSKO-UKRAIŃSKI rajd pieszy po Wolińskim Parku Narodowym
Grupa mieszkańców z gmin Chociwel, Ińsko, Stargard oraz dwie dziewczynki z Ukrainy wzięli udział w rajdzie zorganizowanym przez Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w dniu 23 kwietnia 2022 r. Rajd został zorganizowany w ramach zajęć animacyjnych pn.„ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Trasa prowadziła od miejscowości Wapnica do Lubina przez Woliński Park Narodowy   z jego największymi atrakcjami Wzgórzem Zielonka i Jeziorem Turkusowym.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 25/04/2022
Podpisanie porozumienia o współpracy na realizację wspólnych projektów współpracy w perspektywie finansowej 2022 – 2027 w ramach podejścia LEADER/CLLD
 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Lokalna Grupa Działania LEADER „ Flusslandschaft Peenetal, Lokalna Grupa Działania LEADER „Stettiner Haft”, Lokalna Grupa Działania LEADER Vorpommersche Küste”, Lokalna Grupa Działania LEADER Die Lokale Aktionsgruppe Uckermark e.V.” Uniwersytet w Greifswaldzie i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały w dniu 25 kwietnia 2022 r. porozumienie o kontynuowaniu rozpoczętej już współpracy oraz wymiany doświadczeń i informacji w nowej perspektywie finansowej celem zaplanowania i realizacji wspólnych działań i projektów

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 19/04/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wiaty i ułożenie kostki brukowej w ramach projektu „Na dworze, ale pod dachem”, z dnia 31.03.2022 r.
 
Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon” z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 73-130 Dobrzany, informuje o unieważnieniu postępowania

Dokumenty :
Zamieszczono 15/04/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko, z dnia 24 marca 2022 r.
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku z siedzibą przy ul. Staromiejska 1, 73-140 Ińsko, informuje o unieważnieniu postępowania
 
W załączeniu:
Zamieszczono 11/04/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja Pokolenia Tetyń 62 (zwana dalej „Zamawiającym”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na realizację zadania pn.: „Budowa wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu
W załączeniu:

Zamieszczono 11/04/2022
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 25/03/2022Zamieszczono 07/04/2022
Spotkanie Burmistrzów i Wójtów w sprawie przygotowania i wdrożenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres nowej Perspektywy
W Sali konferencyjnej Gminy Stargard w dniu 05.04.2022 odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na okres nowej Perspektywy, współfinansowanej w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs na działanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze”,  którego celem jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych.  

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/04/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie, Kolin 59, 73-115 Dolice, zapraszado złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na zadanie: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie"
 
W załączeniu:


Zamieszczono 07/04/2022
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 31/03/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan  „Złoty Szpon” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie  - budowa jednej wiaty konstrukcji metalowej, pokrytej płytami poliwęglanowymi i ułożenie kostki brukowej na terenie działki nr 329/4 obręb 3 miasta Dobrzany, w ramach projektu            
„Na dworze, ale pod dachem”.
 
W załączeniu:Zamieszczono 25/03/2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Dostawę nowego kontenera sanitarnego wraz z kompletnym osprzętem na działkę nr geod. 372/2 obręb 0001 m. Ińsko.
 
W załączeniu:

Zamieszczono 25/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Fundacja „Pokolenia Tetyń 62” z lokalizacją  Tetyń 71, 74-205 Tetyń  zwraca się z prośbą o złożenie oferty na „Budowę wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu”.
 
W załączeniu:Zamieszczono 23/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Stowarzyszenie „Integracja Lipnika” zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie dotyczące wykonania siłowni zewnętrznej poprzez zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z lampą solarną, w miejscowości Lipnik, gm. Stargard
W załączeniu:

Zamieszczono 22/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo zwraca się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn. :„Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadoptowanym budynku                  w Morzyczynie gm. Kobylanka”
W załączeniu:

Zamieszczono 17/03/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
naBudowę dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo”. Zamawiający Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Suchań
W załączeniu:


Zamieszczono 07/03/2022
 
Szkolenie z wniosku o płatność
 
4 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach bezpośrednio po podpisaniu umów, odbyło się szkolenie z Wniosku o płatność. Omówiono wniosek o płatność, dokonano analizy zapisów Umowy o powierzeniu grantu,  omówiono sprawozdania z realizacji grantu,  kontroli, dokonano analizy najczęściej popełnianych błędów.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/03/2022
Podpisanie umów z grantobiorcami
 
4 marca 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach podpisano umowy grantowe w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.
 
Grantobiorcy:
1. Gmina Suchań, grant pn. Wykonanie stacji naprawy rowerów w miejscowości Nosowo
2. Gmina  Stare Czarnowo, grant pn. Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy
3.Towarzystwo Przyjaciół Dobrzan „Złoty Szpon”- grant pn. „Na dworze, ale pod dachem”
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kolinie, grant pn. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy Remizie OSP i Świetlicy Wiejskiej w Kolinie
5. Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo – grant pn. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji w Marianowie
6. Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych „SEMAFOR”, grant pn. Kolejowa Stacja Rowerowa
7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań,  grant pn. Budowa dwóch wiat rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Sadłowo
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku- grant pn. Budowa infrastruktury turystycznej (zaplecze sanitarne) na plaży miejskiej w Ińsku
9. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo i Gogolewo – grant pn. Aktywne spędzenie wolnego czasu w Gminie Marianowo
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/03/2022
Konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
28 lutego 2022 r. odbyły się  konsultacje w zakresie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz  warsztat refleksyjny organizowany przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. W warsztatach udział wzięli mieszkańcy, JST, podmioty gospodarcze i społeczne, członkowie Zarządu, członkowie Rady LGD, beneficjenci. 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/03/2022
 ZAPYTANIE OFERTOWE
Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku "Sami Swoi", Reńsko 26 D, 74-201 Reńsko zwraca się z zapytaniem ofertowym i przedstawienie ceny na zadanie pn.: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko, gmina Warnice.

Załączniki do pobrania:

Zamieszczono 02/03/2022
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na „Budowę placu zabaw w miejscowości Stara Dąbrowa” . Zamawiający Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe Stara Dąbrowa 30c 73-112 Stara Dąbrowa

Załączniki:

Zamieszczono 01/03/2022
Podpisanie umów z grantobiorcami oraz szkolenie z wniosku o płatność
 
4 marca 2022 r. o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrzanach ul. Staszica 1, odbędzie się podpisanie umów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa. 

Zamieszczono 01/03/2022
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach  konkursu nr 2/2021.
Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
Termin   7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 01/03/2022
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach  konkursu nr  1/2021/R o dofinansowanie operacji w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” . Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.1.1. Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa.
 
Termin   8 marca 2022 r. (wtorek) o godzinie 11.00 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.

Zamieszczono 16/02/2022
Wizyta studyjna u partnera projektu Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
 
Przedstawiciele partnerów  projektu współpracy pn. „Marka turystyczna- Sieć Ekomuzea” tj. Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, LGD „Zielone Światło” w dniach 08-10.02.2022 uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska. Celem wizyty było poznanie i omówienie opracowywanych pakietów turystycznych przez poszczególnych partnerów projektu. Każdy z partnerów przedstawił stopień realizacji swoich pakietów. W przypadku Gospodarzy mogliśmy także zobaczyć przykłady atrakcji, które tworzą poszczególne pakiety. 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 14/02/2022
Zaproszenie na konsultacje zmian w LSR i warsztat refleksyjny
dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach w zakresie zmian w strategii i załącznikach oraz w warsztacie refleksyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie WIR – Wiejska Inicjatywę Rozwoju, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (szczególnie: mieszkańców, JST, podmioty gospodarcze i społeczne członków Zarządu, członków Rady LGD, Beneficjentów, potencjalnych Wnioskodawców) procesem wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniami Stowarzyszenia. Konsultacje (możliwość zgłaszania uwag i proponowanie zmian osobiście w biurze WIR, mailowo wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie 91 578 43 78) trwają do 24 lutego 2022 r. do godz.15.00.
 
Termin warsztatu refleksyjnego 28 lutego 2022 r. (poniedziałek), początek godz. 11.00, lokalizacja – nad jeziorem Miedwie „Przystań Wodniak” ul. Wędkarska  przy promenadzie, 20 m za plażą główną idąc w kierunku amfiteatru. 

Pliki do pobrania:Zamieszczono 31/01/2022
Zamieszczono 24/01/2022
ZAWIADOMIENIE
 
Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia dotyczącym oceny wniosków złożonych w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zakres tematyczny operacji rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
 
  konkurs nr 1/2021 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
 
Termin posiedzenia:  2 lutego 2022 r. (środa) początek posiedzenia o godzinie 1300 – siedziba Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9.
 
Umieszczono 24/01/2022
Zamieszczono 12/01/2022
Informacja o odbytych szkoleniach
14 grudnia odbyło się szkolenie  z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej którego uczestnikami byli przedstawiciele JST, instytucji kultury  i organizacji pozarządowych.

Zamieszczono 21/12/2021
Szkolenia  online dla zainteresowanych aplikowaniem o dofinansowania
 W związku z ogłoszonymi konkursami o przyznanie pomocy:
I. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - zakres PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  organizujemy szkolenia online ( do wyboru I lub II termin):
ü  I termin - 5 stycznia 2022 r. (środa)  godz.1100
ü  II termin  - 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) godz.1100
 
II. w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (PORiM) – zakres ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ü  termin – 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) godz.1300
 
Zainteresowani powinni bez zbędnej zwłoki zgłosić uczestnictwo mailowo na adres  wir-lgd@wp.pl  z określeniem rodzaju szkolenia i terminu (w przypadku szkolenia na podejmowanie działalności po skompletowaniu grupy na jeden termin będziemy proponować drugi). W tytule maila proszę wpisać „udział w szkoleniu online”
Zamieszczono 13/12/2021
W zdrowym ciele zdrowy duch - rajd nocny wzdłuż Jeziora Starzyc
10 grudnia  2021 roku Stowarzyszenie ”WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju wspólnie z Gminą Chociwel  zorganizowali    w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020 RAJD NOCNY wzdłuż Jeziora Starzyc. 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/12/2021
Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk
Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju  wraz z Gminą Warnice zorganizowało w dniu 06.12.2021 r. szkolenie wyjazdowe pn. „Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk”. Uczestnikami szkolenia były Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje pozarządowe z powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego. Pierwszym punktem szkolenia była wizyta w gospodarstwie ekologicznym ”SEDINA” Państwa Bożeny i Ryszarda Jaszczowskich w Dolicach. Gospodarstwo specjalizuje się przede wszystkim w przetworach - z róży fałdzistolistnej (konfitury z płatków i owoców róży, soki i syropy, kawa z pestek róży) i z pomidorów (słodko-wytrawne konfitury z czerwonych i zielonych pomidorów, dżemy, wino),  ale produkuje także  przetwory z dyni (marynaty, mus, konfitury, dżemy). 

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 07/12/2021
Zapraszamy na  szkolenie online z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej
LINK DO SZKOLENIA  https://meet.google.com/dhz-ycjm-kje
 
W związku z ogłoszonym konkursem na niekomercyjną infrastrukturę kulturalną, na stronie stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl, zakładka konkursy, podzakładka PROW ogłoszenie+pliki, Stowarzyszenie „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju  zaprasza na szkolenie online 14 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00
Wnioskodawcami działań z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe.
W programie:
ü  omówienie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
ü  omówienie wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach PROW w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej,
ü  kryteria wyboru operacji
Umieszczono 06/12/2021
Zamieszczono 24/11/2021
Wręczenie nagród w konkursie fotograficznym
24 listopada sali posiedzeń Gminy Stargard odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu fotograficznego „Legendy w obiektywie 2021”. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Olgierd Kustosz  - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który wraz z panią Elżbietą Rink – Prezesem Zarządu oraz panem Jerzym Makowskim wręczał dyplomy i nagrody laureatom konkursu.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 24/11/2021
Podpisanie umowy  grantowej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego
24 listopada w  sali posiedzeń Gminy Stargard podpisaliśmy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na realizację operacji grantowej w ramach zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej. Z ramienia Samorządu Województwa umowę podpisał pan Olgierd Kustosz  - Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, a  Stowarzyszenie „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju  reprezentowała pani Elżbieta Rink – Prezes Zarządu
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/12/2021
 
Szkolenia z wniosku o płatność
 
26 listopada 2021 r. w Warnicach i 1 grudnia 2021 r. w Stargardzie, bezpośrednio po podpisaniu umów odbyły się szkolenia z wniosku o płatność się dla beneficjentów konkursów grantowych 1/2021G oraz 2/2021/G. Omówiono wniosek o płatność, zasady rozliczania, obowiązek informacyjny, sprawozdawczość, dokonano analizy zapisów umów.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 02/12/2021
Umowy z grantobiorcami podpisane
  
26 listopada 2021 r.  w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach oraz 1 grudnia 2021 r.   w sali posiedzeń Starostwa w Stargardzie, podpisane zostały umowy na realizację operacji grantowych w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu tematycznego operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Podpisano 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 406 688 zł.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 01/12/2021
Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk
Stowarzyszenie ”WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju organizuje w dniu 06 grudnia 2021 r. (poniedziałek) szkolenie wyjazdowe pn. „Aspekty prawne produkcji produktów lokalnych na przykładzie praktyk”. W programie :
Ø  poznanie aspektów prawnych produkcji produktów lokalnych na przykładzie Gospodarstwa Państwa Jaszczowskich w Dolicach pn. „Bank Tradycji”,
Ø  zapoznanie się z   projektem współpracy  dofinansowanym ze środków unijnych  pn.
”Powstanie trasy megalitycznej - WROTA CZASU”, jako przykładu tworzonego pakietu turystycznego w Dolicach i Przelewicach,
Ø  zwiedzenie zabytkowych kościołów w Dolicach i Przelewicach, jako przykładu  dziedzictwa historycznego Pomorza Zachodniego.
Ze względu na COVID-19 liczba osób ograniczona, szczegółowe informacje w biurze LGD, kontakt  9 578 43 78.
Zamieszczono 22/11/2021
Startujemy z realizacją  grantów  - podpisywanie umów i szkolenie z wniosku o płatność
 
26 listopada 2021 r.  (piątek) – godz.9.00, w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Warnicach, Pani Elżbieta Rink Prezes Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisze umowy na realizację operacji grantowych w ramach Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Zaproszono do podpisania umowy:
 
1. STOWARZYSZENIE COOLTURALNI – podpisanie dwóch umów – „Budowa placu zabaw w Pyrzycach przy ul. G. Narutowicza” i  „Utworzenie i wyposażenie pracowni rękodzieła i sztuki użytkowej pn. „Pyrzycka Pracownia Jutra””,
2. Koło Gospodyń Wiejskich  Morzyczyn-Zieleniewo-„Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne w zaadaptowanym budynku w Morzyczynie gm. Kobylanka
3. Ochotniczą Straż Pożarną w Babinie   - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stare Chrapowo”
 
26 listopada 2021 r.  (piątek) – po podpisaniu umów odbędzie się dla grantobiorców  szkolenie z wniosku o płatność. Omówiony będzie wniosek o płatność, zasady rozliczania,  obowiązek informacyjny, sprawozdawczość, analiza zapisów umowy.
Zamieszczono 22/11/2021
Granty ciąg dalszy - podpisywanie umów i szkolenie z wniosku o płatność
1 grudnia 2021 r.  (środa) – godz.10.00, w sali posiedzeń Starostwa (sala 103) w Stargardzie ul. Skarbowa 1 , Pani Elżbieta Rink Prezes Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju podpisze umowy na realizację operacji grantowych w ramach Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zaproszono do podpisania umowy:
  1. Powiat Stargardzki – grant „Bobrowa Polana – miejsce rekreacyjno – integracyjne w powiecie stargardzkim”,
  2. Gminę Chociwel – grant „Budowa skateparku w miejscowości Chociwel”,
  3. Fundację Pokolenia Tetyń 62 - grant „Budowa wiaty rekreacyjnej stanowiącej centrum rekreacji w Tetyniu”,
  4. Ochotniczą Straż Pożarną w Lisowie – grant  „Tenis i szachy w Lisowie gm. Chociwel”
  5. Stowarzyszenie „Integracja Lipnika”- grant „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipnik, Gmina Stargard”.
  6. Stowarzyszenie Gmina Stara Dąbrowa Otwarta Na Nowe – grant „Budowa placu zabaw w miejscowości Stara Dąbrowa”.
  7. Koło Gospodyń Wiejskich  „Kłębowianki” w Kłębach – grant „ Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno –sportowej w miejscowości Dębica, gmina Warnice”.           
  8. Koło Gospodyń Wiejskich w Reńsku „Sami Swoi” – grant „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Reńsko, gmina Warnice".             
 
1 grudnia 2021 r.  (piątek) – po podpisaniu umów odbędzie się dla grantobiorców  szkolenie z wniosku o płatność. Omówiony będzie wniosek o płatność, zasady rozliczania,  obowiązek informacyjny, sprawozdawczość, analiza zapisów umowy.
Zamieszczono 19/11/2021
Podpisanie umowy  grantowej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego i podsumowanie konkursu fotograficznego
24 listopada 2021 r.  (środa) – godz.9.00, sala posiedzeń w gminie Stargard, ul. Rynek Staromiejski  1 Pan Olgierd Kustosz  Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego podpisze umowę ze Stowarzyszeniem „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju na realizację operacji grantowej w ramach zakresu Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej. W ramach tego grantu zrealizowane będzie dziewięć zadań przez podmioty, które złożyły wnioski (ngo, fundacja, gmina, starostwo). Umowy na realizację zadań z tymi podmiotami wkrótce podpisze Stowarzyszenie „WIR”.
               
24 listopada 2021 r.  (środa) – godz.9.45, sala posiedzeń w gminie Stargard, ul. Rynek Staromiejski  1 odbędzie się podsumowanie konkursu fotograficznego „Legendy w obiektywie 2021”.
Zamieszczono 18/11/2021
Zakończono zadanie pn. " Renowacja posadzki i ścian we wnętrzu kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy"
Renowacja posadzki i ścian we wnętrzu  kościoła p.w. Św. Stanisława BM w Krzywnicy zakończona, Beneficjentem środków była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Starej Dąbrowie.
Zadanie zostało dofinansowane w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach podziałania 19.2 " Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii i rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.
Całkowita wartość zadania wyniosła 81 038,00 zł, dofinansowanie  z publicznych środków wspólnotowych (EFROW) w wysokości : 64 830,00 ZŁ

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/11/2021
Wyniki KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Legendy w obiektywie 2021”-
 
Komisja konkursowa oceniła nadesłane prace a publiczność głosując na nr zdjęcia wybrała to, które w ich ocenie jest najlepsze.
MIEJSCA
I MIEJSCE - ZDJĘCIE 2 -  LIPA ŚW. OTTONA W SZADZKU autorstwa Agnieszki Piotrowskiej z Chociwla
II MIEJSCE – ZDJĘCIE 4 - DIABELSKI DĄB Z MARIANOWA autorstwa Magdaleny Słowińskiej z Wiechowa gm. Marianowo
III MIEJSCE – ZDJĘCIE 6 - MIEDWIE autorstwa Marka Kędziory z Morzyczyna, gm. Kobylanka
WYRÓŻNIENIA
ZDJĘCIE NR 5 - STUDNIA ŚW. OTTONA W PYRZYCACH  autorstwa Ewy Hancz z Pyrzyc
ZDJĘCIE NR 1 - RAK NA UWIĘZI autorstwa Renaty Czerwonki z Ińska
ZDJĘCIE NR 3 - KOZACKIE WZGÓRZE ULIKOWO autorstwa Dagmary Śliwińskiej z Ulikowa gm. Stargard
NAGRODA PUBLICZNOŚCI
ZDJĘCIE NR 2 -  LIPA ŚW. OTTONA W SZADZKU autorstwa Agnieszki Piotrowskiej z Chociwla
O terminie wręczenia nagród konkursowych poinformujemy uczestników. W załączeniu zdjęcia i  legendy związane z tymi miejscami.


Załaczniki :

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 15/10/2021
KONKURS FOTOGRAFICZNY „Legendy w obiektywie 2021”
26 marca 2021 r. Stowarzyszenie „WIR „Wiejska Inicjatywa Rozwoju”  ogłosiło konkurs fotograficzny dla mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju
Zgodnie z punktem IV.4 Regulaminu Konkursu przewidziana jest NAGRODA PUBLICZNOŚCI.
 Od 15 października do 30 października 2021 roku  internauci mogą głosować  na zgłoszone do konkursu fotografie, wysyłając maila  na adres:  wir-lgd@wp.pl  podając nr zdjęcia.
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 30/09/2021

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  realizuje umowę na operacje – wyjazd studyjny -w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.
„Nowa perspektywa, nowe doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy - łączy nas Leader”

Zamieszczono 30/09/2021

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  realizuje umowę na operacje – wyjazd studyjny -w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn.
„Nowa perspektywa, nowe doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy - łączy nas Leader”
Partnerami projektu są: Stowarzyszenie „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju, LGR Stowarzyszenie “Partnerstwo Jezior”, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zamieszczono 28/09/2021
 
Wyjazd studyjny do Rumunii
 
Członkowie Stowarzyszenia „WIR”-Wiejska Inicjatywa Rozwoju uczestniczyli w dniach 20-24.09.2021 w wyjeździe studyjnym pn.” Kolejne doświadczenia w międzynarodowych projektach współpracy” 
finansowanego w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 21/09/2021
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci
Pani Doroty Neski
pełniącej funkcję Skarbnika w Zarządzie Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.
Wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach dla Rodziny i Bliskich.
Zamieszczono 21/09/2021
W zdrowym ciele zdrowy duch- rajd pieszy po Ińskim Parku Krajobrazowym
 
18 września 2021 roku Stowarzyszenie ”WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowej SEMAFOR  zorganizowali rajd pieszy po I[D1] ńskim Parku Krajobrazowym. Rajd odbył się w ramach zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch”, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Zamieszczono 16/09/2021
Szkolenie dla  członków Rady
 
W dniu 9 września odbyło się szkolenie dla członków Rady/ Zarządu/pracowników  Stowarzyszenia „WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Uczestnicy dyskutowali na temat pracy z wnioskami o dofinansowanie operacji. Przypomniane zostały wprowadzone zmiany w regulaminie i procedurach.
Przekazano poziom zaawansowania realizacji celów i wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju i wprowadzone zmiany w zakresie wskaźników w PROW i PO Ryby oraz podsumowano dotychczasowej pracę Rady.
W ramach spraw bieżących omówiono Wytyczną nr 8/1/2021 z 9 sierpnia 2021r. w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, przedstawiono zaktualizowany harmonogramu planowanych naborów wniosków i budżet LSR.
Zamieszczono 16/09/2021
Konferencja pn. ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”.
14 września 2021 r. odbyła się konferencja wyjazdowa podsumowującą projekt współpracy pn. ”Trasa megalityczna - Wrota czasu”. Celem projektu było powstanie innowacyjnej oferty turystyczno-dydaktycznej wykorzystującej dziedzictwo archeologiczne obszaru związane z budowlami megalitycznymi z epoki neolitu. Projekt realizowany jest na obszarze trzech miejscowości w trzech gminach Dolice, Przelewice i Pełczyce (miejscowość Sułkowo). 
Kliknij w zdjęcie - zobacz galerię zdjęć
Umieszczono 14/09/2021
Umieszczono 14/09/2021
Umieszczono 13/09/2021
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego